Portal AFCPortal AFCPortal AFC
+3851 337 6070
portalafc@portalafc.hr
Bee.Activities
Portal AFCPortal AFCPortal AFC

Izlazak iz sustava PDV-a – kako predati zahtjev i na što pripaziti?

izazak iz sustava pdva savjeti i kako predati zatjev portalafc

Planirate izlazak iz sustava PDV-a, no niste sigurni koja dokumentacija vam je potrebna? Kako izgleda proces izlaska iz sustava PDV-a i koje pogodnosti donosi? Sve o izlasku iz PDV-a saznajte u nastavku.

Kada predati zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a?

Ukoliko ste odlučili izaći iz sustava PDV-a i zadovoljavate kriterije – sada je pravo vrijeme da nadležnoj ispostavi porezne uprave predate zahtjev za izlazak iz sustava pdv-a. Zahtjevi se predaju u pisanom obliku do 15. siječnja 2021. godine za izlazak iz sustava s danom 01.01.2021.

Zahtjev nema propisanu formu, dovoljno je kratko opisati razlog izlaska iz sustava PDV-a.

Prema zakonu o porezu na dodanu vrijednost porezni obveznik može izaći iz sustava poreza na dodanu vrijednost samo sa 01.01., odnosno ukoliko likvidira djelatnost onda i u tijeku godine. Od 01.01.2021. godine porezni obveznik može izaći iz sustava PDV-a ako ne prijeđe prag vrijednosti isporuka u iznosu od 300.000 kn bez PDV-a u 2020. godini. Također, može izaći ako je u sustav PDV-a ušao dobrovoljno, a u istom je morao ostati najmanje 3 godine.

Što sve (ni)je uključeno u prag od 300.000 kuna?

Isporuke dobara i usluga koje ulaze u prag prometa za izlazak iz sustava su:

  • vrijednost oporezivih dobara i usluga, vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45.,46.,47.,48 i 49 tj. izvoz dobara i isporuke koje su izjednačene s izvozom
  • isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom i dr.
  • vrijednost isporuka nekrentina i tranaskcija oslobođenih PDV-a iz čl. 41.

U prag od 300.000 kuna ne uključuju se:

  • primljeni državni poticaji i potpore
  • prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
  • isporuke koje su oslobođene PDV-a prema čl. 39. i čl. 40. Zakona o PDV-u

Za fizičke osobe obveznike PDV-a u godišnji prag ne uključuju se primici koje ostvaruju kao članovi nadzornih odbora i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, stečajni upravitelji, članovi povjerenstava osnovanih prema posebnim propisima i suci arbitri za koje se fizičke osobe ne smatraju poduzetnicima.

Na što pripaziti kod izlaska iz sustava PDV-a?

Prilikom izlaska iz sustava PDV-a treba pripaziti na postupanja sa izlaznim i ulaznim računima te posebnu pažnju posvetiti zadnjem obračunskom periodu kada se zaključuju porezne knjige, a za koje se izvještaj predaje do 20. 01 2021. godine.

Posebno je ovdje važno da poduzetnici koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama u zadnjem poreznom razdoblju obračunaju PDV prema svim izdanim računima i obavljenim isporukama s danom 31.12. tekuće godine. Po istom principu ostvaruje se i pravo na predporez tako da će u posljednjem obračunskom razdoblju uključiti predporez po svim ulaznim računima za koje su zadovoljeni uvijeti odbitka predporeza.

Osim toga, izlazak iz sustava PDV-a podrazumijeva i obvezu ispravka predporeza ako je poduzetnik u prethodnom razdoblju nabavio dugotrajnu imovinu i pri tome odbio predporez te ako za iste nije isteklo razdoblje ispravka predporeza. Pri tome valja računati da će se porezna obveza povećati za ispravak predporeza.

Ukoliko porezni obveznici ne obavljaju gospodarsku djelatnost, tj. nemaju isporuke usluga i dobara u razdoblju od jedne kaledndarske godine, porezna uprava će ih brisati iz sustava poreza na dodanu vrijednost po službenoj dužnosti.

I na kraju poduzetnici koji izađu iz sustava trebaju paziti da od 01.01.2021. na izdanim računima pišu napomenu: ”PDV nije obračunat sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o PDV-u“.

Trebate li pomoć oko izlaska iz sustava PDV-a i oko ostalih računovodstvenih pitanja – kontaktirajte nas ovdje.

Previous Post
Newer Post